Европейската федерация на строителната индустрия  (FIEC) инициира проучване за оценка на дигиталната зрялост на строителния сектор, поставяйки специален акцент върху малките и средни предприятия (МСП).

Целта на проучването е осигуряване на подкрепа за МСП по пътя им към цифровизацията, което е особено важно, имайки предвид нарастващия брой правни задължения (например BIM за обществени поръчки).

Въз основа на оценката, която ще се направи съвместно с Белгийския институт за строителни изследвания (BBRI), резултатите ще могат:

  • Да се използват в национални и европейски дискусии.
  • Да помогнат при изработването на интерактивен наръчник, потенциално с подкрепата на Европейската комисия, за да могат МСП да подобрят своята цифрова зрялост.

Попълването на анкетата отнема по-малко от 10 минути, използвайки следния адрес: Link to DigiPLACE Survey – English

Участниците в нея могат да спечелят един от 5-те таблета на Samsung, осигурени от BBRI.

Крайният срок за участие – 17 февруари 2020 г.