Председател

инж. Розета Маринова

Членове

инж. Благой Козарев

инж. Богомил Петков

инж. Георги Ганджов

инж. Егмонт Якимов

инж. Пламен Иванов

инж. Таня Каменова

Адрес за кореспонденция:

1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6

Камара на строителите в България

e-mail: komisiaetika@ksbbg.eu

Секретар на комисията:

инж. Емил Гигов

тел.: +359 2 8062 951