На интернет страницата на МРРБ е публикувана информация за предстоящо финансиране за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Общият бюджет по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 26,3 млн. лв.

В системата ИСУН 2020 е отворен приемът за кандидатстване по процедурата:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6c524be1-d940-4e3f-9286-98f6ef138f61

Срокът за кандидатстване за финансиране е 27 март 2020 г.

Допустими бенефициенти по процедурата са следните общини:

Ботевград;
Берковица;
Белоградчик;
Генерал Тошево;
Девин;
Елхово;
Златоград;
Ивайловград;
Крумовград;
Козлодуй;
Карнобат;
Мездра;
Малко Търново;
Никопол;
Нови пазар;
Нова Загора;
Поморие;
Попово;
Пещера;
Провадия;
Разлог;
Сандански;
Свиленград;
Самоков;
Севлиево;
Троян;
Тутракан;
Червен бряг.