Правилник

Заявление

 • Секция "Метални конструкции"

  Адрес за кореспонденция:
  1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
  Камара на строителите в България

  Организационен секретар:
  инж. Виолета Ангелиева – vangelieva@ksbbg.eu
  тел.: +359 2 8062 415

 • Секция "Фасадни конструкции"

  Адрес за кореспонденция:
  1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
  Камара на строителите в България

  Организационен секретар:
  инж. Татяна Мичева –tmicheva@ksbbg.eu
  тел.: +359 2 8062 924

 • Секция "Изолации"

  Адрес за кореспонденция:
  1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
  Камара на строителите в България

  Организационен секретар:
  инж. Емил Гигов – egigov@ksbbg.eu
  тел.: +359 2 8062 951